Business Model Canvas

Szablon modelu biznesowego to narzędzie do zarządzania strategicznego i przedsiębiorczości, które umożliwia opracowywanie nowych lub dokumentowanie istniejących modeli biznesowych. Został opracowany przez Alexandra Osterwaldera i Yvesa Piganda i jest świetnym narzędziem do zrozumienia modelu biznesowego Twojej organizacji oraz jego zmiany, aby Twoja firma była bardziej efektywna i innowacyjna.

 • założyciele startupów w momencie wzrostu. szukając najlepszych scenariuszy rozwoju
 • aniołowie biznesu i fundusze VC używają jej , aby uchwycić i ocenić pomysł lub startup we wczesnej fazie rozwoju
 • sprzedawcy i marketerzy wykorzystują kanwę do tworzenia podsumowań potencjalnych klientów i grup docelowych w celu opracowania spójnej wizji komunikacji wartości
 • liderzy i dyrektorzy w średnich i dużych organizacjach używają kanwy jako sposobu na poszukiwania przestrzeni do zmiany oraz walidacji pomysłów na nowe produkty i usługi, wsparcia komunikacji w zespole oraz narzędzia do wprowadzania startupowego i przedsiębiorczego myślenia do swoich organizacji

Podczas warsztatów dowiesz się:

 • jak krok po kroku korzystać z Business Model Canvas
 • poznasz przykłady innowacyjnych modeli biznesowych
 • jak opisywać, oceniać i omawiać model biznesowy dla Twojego biznesu lub pomysły na nowe produkty lub usługi przy użyciu Business Model Canvas

Dzięki warsztatom:

 • zwizualizujesz istniejący model biznesowy
 • sprawdzisz, jak zagrożenia i zmiany wpływają na Twój model biznesowy
 • wygenerujesz alternatywne modele biznesowe
 • zaprojektujesz, jak je przetestować, aby zweryfikować swoje założenia

czas trwania: 4-6 godzin
tryb: stacjonarny lub zdalny