Value Proposition Canvas

Kanwa propozycji wartości jest narzędziem, które pozwala pogłębić i doprecyzować dwa początkowe elementy Business Model Canvas – propozycje wartości i segmenty klientów, do których wartość jest skierowana. Value Proposition Canvas pozwala w ustrukturyzowany i wizualny sposób zaprojektować rozwiązanie oparte i dopasowane do potrzeb klientów.

Value Proposition Canvas stanowi wstęp i punkt wyjścia pracy koncepcyjnej i do opracowania modelu biznesowego poprzez określenie grupy docelowej oraz produktów lub usług, które tej grupie chcemy dostarczyć. Pozwala przeanalizować, zaprojektować oraz dopasować rozwiązania, które najlepiej odpowiadają na potrzeby, bolączki oraz oczekiwania klientów.

Składowe warsztatów:

  • wprowadzenie do budowania modeli biznesowych – Business Model Canvas i Value Proposition Canvas
  • narzędziownik innowatora: persona, mapa empatii, Value Proposition Canvas (kanwa propozycji wartości)

czas trwania: 3-4 godziny
forma: stacjonarna lub zdalna