Warsztaty

Spędziłam kilka tysięcy godzin prowadząc praktyczne warsztaty i szkolenia. Szkolę przede wszystkim z modeli biznesowych i customer development. Poniżej znajdziesz warsztaty, które prowadzę najczęściej.

  • warsztaty mogą zostać przeprowadzone zarówno w formie stacjonarnej, jak i zdalnej
  • w zależności od potrzeb klienta mogą mieć charakter otwarty lub zamknięty
  • czas trwania i agenda każdych warsztatów uzależniona jest od liczby uczestników oraz celu warsztatów (czy uczestnicy poznają narzędzie czy pracują już na konkretnych pomysłach/projektach)

Business Model Canvas

Szablon modelu biznesowego to narzędzie do zarządzania strategicznego, które umożliwia opracowywanie nowych lub wizualizację w prostej formie, istniejących modeli biznesowych. Warsztaty Business Model Canvas dadzą wartość tym zespołom i organizacjom, które szukają przestrzeni do zmiany i szans, które niesie w biznesie technologia, a także chcą zbudować nowe produkty lub usługi spójne ze strategią organizacji.

Więcej na temat warsztatu

Value Proposition Canvas

Kanwa propozycji wartości jest narzędziem, które pozwala pogłębić i doprecyzować dwa początkowe elementy Business Model Canvas – propozycję wartości i segmenty klientów, do których wartość jest skierowana. Value Proposition Canvas pozwala w ustrukturyzowany i wizualny sposób zaprojektować rozwiązanie oparte i dopasowane do potrzeb klientów. Warsztat jest doskonałym wprowadzeniem do budowy modelu biznesowego.

Więcej na temat warsztatu.

Eksperymentowanie i testowanie pomysłów na nowe produkty i usługi

Celem szkolenia jest zaprezentowanie uczestnikom ponad 40 sposobów na walidację pomysłów i modeli biznesowych z klientami oraz dobranie eksperymentów pozwalających na zweryfikowanie czy propozycja wartości i model biznesowy są realne i adekwatne do potrzeb klientów. Podczas warsztatów uczestnicy dowiedzą się czym charakteryzują się eksperymenty biznesowe w metodyce Lean Startup, celach i sposobach prowadzenia eksperymentów oraz poznają metody oraz rodzaje eksperymentów, które będą mogli wykorzystać w przypadku pracy nad swoim projektem.

Design Sprint

Design sprint jest pięciodniowym frameworkiem warsztatowym stworzonym w ramach Google Ventures wykorzystywanym do procesu szybkiej i taniej walidacji hipotez. W ciągu pięciu dni uczestnicy (grupa projektowa) przechodzą od doprecyzowania wyzwania projektowego (np. nowego produktu lub usługi), przez zaprojektowanie propozycji wartości, zbudowanie prototypu rozwiązania i przetestowania go z klientami. To intensywny i efektywny sposób, który pozwala na skrócenie procesu podejmowania decyzji.

Lean Canvas

Lean Canvas to model biznesowy oparty na modelu opracowanym przez Alexa Osterwaldera (Business Model Canvas). Jego autorem jest Ash Maurya. Lean Canvas jest zdecydowanie prostszym i łatwiejszym narzędziem do budowania modeli biznesowych niż Business Model Canvas i jest przeznaczony do przygotowania oraz walidacji przedsięwzięć w ich początkowej fazie, kiedy jeszcze nie posiadają modelu biznesowego.

Innowacyjne Modele Biznesowe

Celem warsztatów jest wprowadzenie uczestników w obszar cyfrowej transformacji i innowacji oraz ich wpływu na zmianę, optymalizację biznesu oraz budowę nowych, innowacyjnych modeli biznesowych. Dwuczęściowy warsztat pozwala uczestnikom zapoznać się z narzędziami oraz metodami, które wspierają budowanie nowych, innowacyjnych produktów i usług, a które mogą być wykorzystywane w codziennej pracy. Część poświęcona modelom biznesowych wyposaża uczestników w wiedzę o najbardziej innowacyjnych modelach biznesowych wraz z wzorami i przykładami, uczy jak wygląda proces budowy modelu biznesowego przy użyciu Business Model Canvas i narzędzi Design Thinking oraz gdzie szukać przestrzeni do innowacji  i cyfrowej transformacji. Warsztaty stanowią solidną podstawę do eksploracji obszaru innowacji i modeli biznesowych zmieniających segmenty rynku.

Cykl „Narzędziownik Innowatora”

Cykl czterech szkoleń z zakresu Customer Development, Lean Startup, Business Model Canvas oraz innowacyjnych modeli biznesowych wdrażający uczestników w ustrukturyzowany proces inkubacji pomysłu na nowe produkty lub usługi, który sprawdzi się jako wprowadzenie do innowacji w organizacjach oraz wyposażenie pracowników w narzędzia, metody i umiejętności pozwalające na operacjonalizację strategii innowacji.

Eva Galant,
założycielka i CEO,
Hashiona

„Jestem niezwykle zadowolona z kursu prowadzonego przez Agnieszkę z zakresu Business Model Canvas. Warsztaty były przygotowane na wysokim poziomie merytorycznym, ze zwróceniem uwagi na istotne detale. Cały kurs zwracał uwagę przede wszystkim na umiejętności praktyczne, a kursanci mieli możliwość nabycia niezbędnej wiedzy dotyczącej oceny swoich biznesowych pomysłów oraz ich przydatności rynkowej, co niezwykle pomaga w ustaleniu dalszych perspektyw rozwoju dla start-upów. Serdecznie polecam każdemu młodemu przedsiębiorcy, który chciałby efektywnie i sprawnie zarządzać swoją strategią biznesową.”

.

.